İptal ve İade Koşulları


TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI


GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda hizmet aldığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli hizmet satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Satın alınan her bir hizmet 3 - 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcı kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde alıcı hizmete erişemez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 5. Satın alınan hizmet, eksiksiz ve internet sitesinde detaylıca belirtilen niteliklere uygun şekilde alıcılara sunulmak zorundadır.

 6. Satın alınan hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. ALICI, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmet verme yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Hizmet, teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde kullanıma kapatabilir. Hizmetin sonlandırılmasına karar verebilir.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, hizmet talebinin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. ALICI anılan neden ile siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


CAYMA HAKKI:

 1. ALICI, satın aldığı hizmetin kendisi için kullanılabilir hale gelmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin sonlandırılmasını ve sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Alıcının iş bu hakkını kullanabilmesi için hizmetten faydalanmamış olması, teşvikli personel listesini görüntülememiş olması gerekmektedir. Teşvikli personel listesinin görüntülenmesi ile ALICI hizmetten tam anlamı ile faydalanmış olacaktır.


SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Firma Ünvanı: TEŞVİKSEPETİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Adres: Gürsel Mah. Darülaceze Cd. Nergis İş Mrk No: 34 Kat: 4, 34384 Kâğıthane
Eposta: [email protected]
Tel: (0212) 702 22 00


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. ALICI, satın aldığı hizmeti, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren teşvikli personel listesinin görüntülenmiş olmaması kaydı ile en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

 2. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmette bir sorun oluşursa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve sadece kendisine özel sunulan hizmetin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.